Home / Tag Archives: truong mam non

Tag Archives: truong mam non

Lớp chúng mình rất rất vui

20170214_093812

Lớp chúng mình rất rất vui Anh em ta chan hòa tình thân Lớp chúng mình rất rất vui Như keo sơn anh em một nhà Đầy tình thân, quý mến nhau Luôn thi đua học chăm tiến tới Quyết kết đoàn giữ vững bền Giúp đỡ nhau xứng đáng …

Read More »