Loading...

Hoạt động

BÉ HỌC TÍNH KIÊN TRÌ QUA HOẠT ĐỘNG NHẶT ĐẬU

31/10/2023

Ba Mẹ ơi! Mỗi ngày đến trường chúng con được cô giáo cho nghe audio “Vườn Tâm Hồn” – mỗi ngày là một hạt giống khác nhau như: Biết lỗi, Biết ơn, Can đảm, Chăm chỉ, v.v… Trong đó, có một hạt giống mà nó rất quan trọng đối với sự phát triển và thành công của chúng con. Đó là tính “Kiên trì” ạ!

Tính kiên trì là một kỹ năng quan trọng giúp các con vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống. Cô đã dạy chúng con học tính kiên trì thông qua việc nhặt đậu đỏ và đậu đen mà chúng con cảm thấy rất thích ạ.

Việc nhặt đậu đỏ và đậu đen là một hoạt động đơn giản nhưng đòi hỏi các con phải tập trung và kiên nhẫn. Các con phải tìm kiếm và chọn lựa những hạt đậu một cách cẩn thận, không được vội vàng. Khi các con gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, các con sẽ cần phải kiên nhẫn và không nản lòng. Qua việc này, các conn sẽ hiểu rằng để đạt được điều gì đó, các con cần phải kiên trì và không từ bỏ.

Tính kiên trì cũng giúp các con rèn luyện sự kiên nhẫn và sự chịu đựng. Khi các con nhặt đậu đỏ và đậu đen, các con sẽ phải làm việc một cách lặp đi lặp lại một thao tác nhỏ. Việc này giúp các con rèn luyện khả năng tập trung và kiên nhẫn, không bỏ cuộc dễ dàng.

Leave A Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *