Loading...

Hoạt động

Hoạt động trải nghiệm: Nông trại cà phê

11/12/2023

Trải nghiệm nông trại cà phê là một cơ hội tuyệt vời để các con hiểu về quá trình trồng, hái, và chế biến cà phê. Hái cà phê là một trải nghiệm thú vị cho các con, giúp các con hiểu về nguồn gốc của một loại thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Leave A Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *