Home / Bản tin / Camera Online

Camera Online

Hướng dẫn xem camera online

Hướng dẫn xem camera online

20170214_093812

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA Cài đặt phần mềm xem camera trên điện thoại (Android, iOS…) Bước 1: Cài đặt phần mềm: XMEye Bước 2: Mở phần mềm lên và chọn Local Login           Bước 3: Click dấu “+” ở phía trên bên phải màn hình …

Read More »