Home / Mầm non sông xanh

Mầm non sông xanh

Cách cập nhật thông số camera

17

  Hướng dẫn cập nhật thông số xem camera của trường Bước 1: Mở phần mềm xem camera như bình thường. Bước 2: Click vào dấu 3 gạch góc trên bên trái Bước 3: Chọn Device Manager Bước 4: Chọn vào MN Sông Xanh Bước 5: Chọn vào Device Modification …

Read More »