Loading...

Hoạt động học

BÉ HỌC TÍNH KIÊN TRÌ QUA HOẠT ĐỘNG NHẶT ĐẬU
31/10/2023

Tính kiên trì là một kỹ năng quan trọng giúp các con vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống. Cô đã dạy chúng con học tính kiên trì thông qua việc nhặt đậu đỏ và đậu đen mà chúng con cảm thấy rất thích ạ.