Loading...

Hoạt Động

BÉ ĐƯỢC HÓA THÂN THÀNH NHIỀU VAI KHI HỌC Ở SÔNG XANH

BÉ ĐƯỢC HÓA THÂN THÀNH NHIỀU VAI KHI HỌC Ở SÔNG XANH

Ba Mẹ ơi! Chúng con là những em bé Lớp

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “SALON TÓC CỦA BÉ”

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “SALON TÓC CỦA BÉ”

Đến với hoạt động trải nghiệm “Salon tóc của bé”,

HOẠT ĐỘNG BÉ ÔN SỐ LƯỢNG TỪ 1 – 7

HOẠT ĐỘNG BÉ ÔN SỐ LƯỢNG TỪ 1 – 7

Hoạt động bé ôn số lượng từ 1

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC “VẬN ĐỘNG THEO TIẾT TẤU”

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC “VẬN ĐỘNG THEO TIẾT TẤU”

Âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật.

HỌC TÍNH TỰ LẬP QUA HOẠT ĐỘNG “BÉ TỰ XÚC CƠM”

HỌC TÍNH TỰ LẬP QUA HOẠT ĐỘNG “BÉ TỰ XÚC CƠM”

Ba Mẹ ơi! Ở cái tuổi nhỏ nhất Sông Xanh

BÉ HỌC TÍNH KIÊN TRÌ QUA HOẠT ĐỘNG NHẶT ĐẬU

BÉ HỌC TÍNH KIÊN TRÌ QUA HOẠT ĐỘNG NHẶT ĐẬU

Ba Mẹ ơi! Mỗi ngày đến trường chúng con được

HOẠT ĐỘNG BÉ VẼ BÓNG CON VẬT, ĐỒ VẬT, CÂY, LÁ,… TRÊN GIẤY

HOẠT ĐỘNG BÉ VẼ BÓNG CON VẬT, ĐỒ VẬT, CÂY, LÁ,… TRÊN GIẤY

Hôm nay các con được trải nghiệm hoạt động “vẽ

BÉ TRẢI NGHIỆM TRÒ CHƠI DÂN GIAN

BÉ TRẢI NGHIỆM TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Trẻ mầm non “học mà chơi, chơi

BÉ LÀM ĐẦU BẾP CÙNG NHÍM PICO

BÉ LÀM ĐẦU BẾP CÙNG NHÍM PICO

Hoạt động “Bé làm đầu bếp cùng nhím Pico”

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “BÉ TRỒNG CÂY THỦY SINH”

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “BÉ TRỒNG CÂY THỦY SINH”

Hoạt động trải nghiệm bé trồng cây thủy sinh là