Loading...

Blog

BÉ ĐƯỢC HÓA THÂN THÀNH NHIỀU VAI KHI HỌC Ở SÔNG XANH
21/11/2023

Lớp Mầm chúng con được hóa thân làm “Bác sĩ”, đây cũng là ước mơ của rất nhiều bạn nhỏ khi được hỏi “Con ước mơ sau này sẽ làm nghề gì?” Buổi trải nghiệm “Tìm hiểu về nghề Bác sĩ” là cơ hội để các con hóa thân thành bác sĩ và nhân viên y tế, từ đó hiểu về công việc và trách nhiệm của họ.