Loading...

Hoạt động

Thí nghiệm “Đài phun nước mini”

12/12/2023

Thí nghiệm “Đài phun nước mini” không chỉ mang lại niềm vui cho các bé lớp Chồi mà còn giúp các con hiểu về các nguyên tắc khoa học cơ bản một cách thực tế và thú vị.

Leave A Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *