Loading...

Hoạt động

HOẠT ĐỘNG BÉ VẼ BÓNG CON VẬT, ĐỒ VẬT, CÂY, LÁ,… TRÊN GIẤY

31/10/2023

Hôm nay các con được trải nghiệm hoạt động “vẽ bóng” diễn ra trong không gian ngoài trời. Đây là một hoạt động giáo dục giúp các con phát triển khả năng tưởng tượng, khéo léo và tư duy không gian. Hoạt động này các con vừa học – vừa chơi, nhưng mang lại rất nhiều điều bổ ích như:

Giúp các con phát triển khả năng tưởng tượng và sáng tạo. Các con có thể tưởng tượng và tạo ra những hình ảnh mới mẻ, phong phú và độc đáo.

Các con cần phải tập trung và điều chỉnh độ cao, góc độ và ánh sáng để tạo ra bóng vừa ý muốn. Việc điều chỉnh và kiểm soát bóng giúp các con rèn luyện khả năng tư duy không gian, nhạy bén trong quan sát và khéo léo trong thao tác. Đồng thời, hoạt động này còn giúp các con phát triển khả năng tập trung và kiên nhẫn.

Các con có thể tạo ra những hình ảnh và hình dạng bằng cách vẽ bóng và chia sẻ với các bạn. Việc thể hiện và giao tiếp qua hình ảnh giúp các con phát triển khả năng diễn đạt ý tưởng và cảm xúc của mình.

Leave A Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *